Visa ông bà cha mẹ công dân Pháp

family man lo res

Thị thực đối với ông bà/cha mẹ nước ngoài của công dân Pháp hoặc chồng/vợ của công dân này

– 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh và được ký

– 1 ảnh chứng minh thư mới nhất

– Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu và thị thực

– Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch* sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu

– Trong trường hợp con cháu mang quốc tịch nước ngoài : bản sao thẻ lưu trú và giấy tờ chứng minh quốc tịch Pháp của chồng/vợ

– Trong trường hợp con cháu mang quốc tịch Pháp :

          – bản sao chứng minh thư

          – hoặc chứng nhận quốc tịch Pháp

          – hoặc giấy khai sinh có phần ghi chú quốc tịch Pháp

          – hoặc sắc lệnh nhập quốc tịch Pháp

          – hoặc, trong trường hợp không có, sắc lệnh tái nhập quốc tịch Pháp

– Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình giữa người xin thị thực và con cháu Pháp hoặc chồng/vợ của người này : sổ gia đình Pháp hoặc giấy khai sinh của con cháu tại Pháp (bản sao)

– Giấy tờ chứng minh thu nhập của Ông bà/cha mẹ : sổ hưu trí hoặc xác nhân của chủ lao động ghi rõ sổ tiền lương và/ hoặc sổ tiết kiệm, sao kê tài khoản + bản dich* sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh + bản sao

– Trong trường hợp ông bà/ cha mẹ sống nhờ cậy con cháu : xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền của con cháu trong một thời gian ít nhất là 1 năm

– Chứng nhận về nơi ở : giấy chứung nhận đón tiếp tại Pháp và/hoặc bảo lãnh thêm của công dân Pháp về chí phí chuyến đi của ông bà/cha mẹ

– Chứng nhận thu nhập của người mời : bảng kê khai thuế mới nhất, ba bảng lương của 3 tháng gần nhất.. của người mời tại Pháp (bản sao)

– Đặt vé máy bay khứ hồi (chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)

– Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao (chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 

© 2010 by Visa Phap. All rights reserved.