Visa ngắn hạn cho chồng/vợ người Pháp

french couple visa 2

 Thị thực ngắn hạn cho chồng/vợ người Pháp

– 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh và được ký

– 1 ảnh chứng minh thư mới nhất

– Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu và thị thực

– Bằng chứng hôn nhân :

          – nếu đám cưới được tổ chức tại Pháp :

                    – bản sao công chứng đăng ký kết hôn do tòa thị chính cấp, thời hạn dưới 3 tháng (+bản sao)

                    – sổ gia đình (bản gốc + bản sao)

          – nếu đám cưới được tổ chức ở nước ngoài :

                    – giấy chuyển đổi kết hôn sang sổ hộ tịch lãnh sự Pháp

                    – sổ gia đình (+bản sao)

– Bằng chứng quốc tịch Pháp của chồng/vợ :

          – nếu chồng/vợ sinh sống tại Việt nam :

                    – bản sao thẻ lãnh sự

          – nếu chồng/vợ không sinh sống tại Việt nam :

                    – bản sao chứng minh thư

                    – hoặc xác nhận quốc tịch Pháp

                    – hoặc giấy khai sinh có phần ghi chú mang quốc tịch Pháp

                    – sắc lệnh nhập quốc tịch pháp

                    – hoặc, nếu không có, sắc lệnh tái nhập quốc tịch Pháp (+bản sao)

– Chứng minh việc cư trú tại Pháp của chồng/vợ Pháp

Để xác định rõ loại thị thực sẽ được cấp(ngắn hạn hoặc dài hạn), yêu cầu người xin thị thực nêu rõ ý định của mình (định cư dài hạn tại Pháp hay chỉ thỉnh thoảng sang Pháp ngắn hạn)

© 2010 by Visa Phap. All rights reserved.